Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Részvételi és általános szerződési feltételek

Részvételi feltételek és általános szerződési feltételek

A részvétel feltételei

 • a teljes körűen, hiánytalanul kitöltött részvételi lap megérkezése e-mail címünkre
 • a túradíj utalása úgy, hogy a jóváírás legkésőbb a túra előtti napon a számlánkon látható legyen
 • az eligazításokon és oktatáson történő részvétel
 • pontos érkezés a vízitúrára, a vízitúra szakaszainak kezdési és folytatási időpontjára, a pihenők/megállók után a továbbindulási időpontok pontos betartása, az időrend tartása
 • 14 éven aluli gyermek szülői felügyelettel vagy szülői jóváhagyó nyilatkozattal és  megnevezett kísérővel vehetnek részt vízitúrán
 • úszni tudás
 • a szabályok és túravezetői instrukciók betartása, különös tekintettel a mentőmellény kötelező viselésére
 • az együttélési normák betartása
 • kábítószeres vagy alkoholos befolyásoltság nélküli állapot

 

Kockázatcsökkentés
A résztvevő tudomásul veszi, hogy túráinkon érheti baleset, ill. egészségkárosodás. A kockázatok csökkentése érdekében ezen honlapon szabályokat - udvariasan fogalmazva ajánlásokat - fogalmazunk meg.
Az ajánlások, tartalmilag szigorúan követendő szabályok betartása kötelező, a résztvevő érdeke és felelőssége. Azok be nem tartása, megszegése kockázatos és a túrából való kizárással járhat. 

 

 

Részvétel saját felelősségre
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a túrán esetlegesen őt érő anyagi és nem vagyoni károkért a túraszervezőt és a túravezetőt semmilyen felelősség nem terheli, vele szemben a résztvevő semmilyen igényt nem érvényesíthet. A vízitúrán minden résztvevő a résztvevő saját felelősségére vesz részt. (Pl. a túravezető nem felelős azért, hogy a hajóban lévő - mondjuk gyermek, vagy bármely résztvevő - hirtelen arrébb ül vagy "vakot húz" a hajóban bárki, és súlypont hirtelen változása miatt (vagy bármilyen okból) a kenu borul és a család 4 db., egyenként 150 ezer forintos mobiltelefonja használhatatlanná válik vagy elsüllyed. Megjegyzés. Abban készséggel segítünk, hogy ne következzen be káresemény. Szívesen adunk tanácsot. A konkrét esetben övtáskát lehet viselni, abban akár telefontartóban, akár két neylon-zacskóban a telefon vízmentesen tárolható.)

 

Túravezetés, túraszervezés, kötbér
Cégünk nem utazási iroda, hanem túraszervező. A túra idejére kölcsönkapott és jelentős értéket képviselő eszközökért a résztvevő kötbér felelősséggel tartozik.
Rongálás, elvesztés, sérülés esetén a rongálás, elvesztés esetén, a sérülés, rongálás, elvesztés napján az alábbi kötbér fizetendő készpénzben vagy dokumentált átutalással a túraszervezőnek:
i) túrakenu
 200.000 Ft
ii) evező, lapát 12.000 Ft,
iii) mentőmellény 12.000 Ft,
iv) hordó: 12.000 Ft, 
A résztvevő tudomásul veszi, hogy elvesztés, rongálás és sérülés esetén sokszor csak új eszköz szerezhető be és az eszközök pótlása időt vesz igénybe, költségekkel jár és az ideiglenes pótlás is jelentős költséggel jár a szervezőnél, továbbá a szervezőnél kieső haszon miatti kár is jelentkezhet. 

 


Szabályok

 • A vízitúrázás eszközeit a résztvevő csak a túravezető jelenlétében, rendeltetésszerűen, a túravezető által rögzített módon használhatja. Az eszközök önkényesen bérlete 25.000 Ft/kenu vagy 25.000 Ft/kajak pönáléval jár
 • Tilos az esetek többségében elől haladó túravezető által mutatotthoz képest vagy ha a túravezető hátramarad, kiáll, akkor az általa mondotthoz képest más útvonalat választani, a tiltást megszegő vízitúrázó a túrából kizárásra kerülhet
 • Tilos a nem vízen lévő kenuban ülni, állni, a tiltást megszegő vízitúrázó a túrából kizárásra kerülhet
 • A résztvevőnek kötelessége az esetlegesen fennálló gyógyszeres kezelésről, a teljesítő és koncentráló készségre hatással lévő szerek fogyasztásáról, illetve bármely a tudatállapotot, fizikai képességeket akár ideiglenesen csökkentő betegségről vagy állapotról a túravezetőt tájékoztatni. Különösen fontos tájékoztatási kötelezettség terheli a résztvevőt az alábbiak kapcsán: cukorbetegség, szédüléses Lyme-kór, az epilepszia, a vérzékenység és rovarcsípésre vonatkozó allergia. Ezen utóbbi esetekben a túravezető külön egyeztet a résztvevővel a résztvevő biztonsága érdekében.
 • A kenuban ülők a vízen, NE kapaszkodjanak ágba, fába, sziklába, zsilipbe, mesterséges műtárgyba vagy semmilyen természetes képződménybe (uszadéktorlasz).
 • A túrázók a túravezető által mutatott utat kell, hogy kövessék, a behajló bokrok és faágak kifejezetten kerülendőek
 • Borulás esetén elsődleges a személyek mentése, a túravezető kijelöli azt a kenut, amelyik a vízbe került tárgyak összeszedéséért felelős, mindenki más a személyek és a kenu mentésében segédkezik.
 • A borult személyeket NEM próbáljuk a kenuba behúzni, mivel ez ránk is veszélyes, mi is borulhatunk, különösen tilos a nem borult hajókból beugrani.
 • A borult kenu utasai a mellúszás lábtempóval a túravezető által mutatott ponthoz tolják/ vontatják a borult kenut.  Amennyiben a túravezetőt baleset éri vagy önerőből a mentés nem megoldható úgy a tűzoltóságot és a 112-es számot kell hívni.
 • A tűzoltóságnak és (vízi)rendőrségnek az alábbi információra van szüksége a gyors segítségnyújtás érdekében. Hol történt a borulás és/vagy baleset? Parti tereptárgyak, épületek, hidak, folyamkilométer, vízi műtárgy stb. koordináták szükségesek a hely azonosításához. Minden esetben tudni kell, hogy a túrázó utoljára hol és mikor szállt vízre, az is értékes információ ha annyit tud valaki mondani, hogy a "X. hídnál ebédeltünk egy órája és a vízen lefelé megyünk". Hányan vannak veszélyben és fontos, hogy a jelző személy telefonjának a száma látható legyen.

 

A túrából történő kizárás

 • A túravezetőnek jogában áll és kötelessége azon személy túrából történő kizárására, aki saját vagy mások testi épségét, valamint a felszerelést veszélyezteti, a túravezető bármilyen utasítását nem tartja be, figyelmen kívül hagyja vagy megsérti, ill. tiltott (lásd fenn) módon viselkedik.
 • Ezen felül kizárásra kerül a túrából az olyan túrázó, aki vagy akinek a kutyája mások közérzetét rontja, kulturált és egészséges kikapcsolódáshoz való jogát sérti, vagy akinek bármilyen állapota vagy viselkedése a túravezető megítélése szerint nem kívánatos.
 • A kizárt résztvevő a részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
 • Kizárásra kerül a túrából az olyan kenu legénysége, amely a Hernádon szükséges manőverezésre BIZTONSÁGGAL nem alkalmas. A nem nagyon rutinos túrázókat egy Hernád melletti holt-ágon, vagyis állóvízen megtanítjuk jól kormányozni, kenuzni.
 • Ez a betanítás kihagyható azoknak, akik saját véleményük alapján TÖKÉLETESEN BIZTOSAN kormányozzák a hajót, de ellenőrizzük, hogy tényleg biztonságosan megy-e a kormányzás. Ha a résztvevő rosszul ítélte meg a tudását, nem jött a kormányzási képzésre, sajnos nem jöhet a túrára és az ilyen résztvevő számára nem kerül visszatérítésre a díj.
 • A túradíj annak, azoknak sem kerül visszatérítésre, aki ugyan eljön a betanulásra, de a tanulás/képzés/gyakorlás az ő esetében nem eredményezi a biztonságos Hernád túrához szükséges kormányoskészséget, a vízre szállás kockázattal járna.
 • A túravezető ítéli meg, hogy egy adott kenu biztonsággal el tud-e indulni, döntése nem "vitaalap"

 

 

Jelentkezés
Egyéni (nem céges) résztvevők esetén a vízitúrára történő jelentkezés a jelentkezés menüpont alatt leírtak szerint történik.


Részvétel
A részvétel érvényességi feltétele a túradíj átutalása.

Amennyiben a túra a szervezőnek felróható okból meghiúsul, a túraszervező a befizetett részvételi díjat maradéktalanul visszafizeti, ezen kívül a túraszervezőt más kártérítési kötelezettség nem terheli.

 

A túra lemondása
A túra a kezdés előtt 61 vagy több nappal térítésmentesen lemondható. 31 és 60 nappal történő lemondás esetén a túra idején érvényes részvételi díj 50%-a fizetendő. Az indulás előtti utolsó 30 napban történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő.
Lemondás esetén, amennyiben a díj még nem került a túrázó részéről utalásra, a díj 8 napon belül utalandó.
A már utalt részvételi díj nem kerül visszafizetésre. Részleges utalás esetén a már utalt részvételi díj nem kerül visszafizetésre, a még nem utalt rész 8 naptári napon belül utalandó. 
Időjárás, vízjárás/vízállás és mederjárhatósági vagy egyéb kockázat
A MediaComm Kft. nem tehető felelőssé az időjárás, vízjárás vagy más természeti csapásokból, ill. vis majorból eredő károkért, nehézségekért, kényelmetlenségekért. A vízitúrák során az időjárás és a vízállás, ill. a meder járhatósága szélsőségesen változhat.

Amennyiben a túra nem a szervezőnek felróható okból nem indul, a szervezőt (cégünket) semmiféle kártérítés fizetése nem terheli. Ilyenkor a túrázó által még nem fizetett díj utalandó vagy a már utalt részvételi díj nem kerül visszafizetésre. Amennyiben a szállást a szervező foglalja, a szállás díja is utalandó. 
A teljesség igénye nélkül; nem a szervezőnek felróható ok

i) a járhatatlan vagy a vízitúrát jelentősen megnehezítő meder, pl. torlaszok, bedőlt fák, elmosott part, megközelíthetetlen vízre szállási pont 

ii) bármilyen veszélyhelyzet, pl. jégeső, villámlás 

iii) a vízállás (pl. áradás) 

iv) a rossz időjárás (pl. szél, vihar)

v) bármilyen vis major (leomlott híd),

vi) terror fenyegetettség, rendkívüli állapot

vii) egyéb közbiztonsági veszély

viii) egészségügyi kockázat (lásd a vörös iszap, ciánszennyeződés, bakteorológiai szennyeződés, állati tetemek)


A vízitúrázásra biztonsággal használható vízhozam 20-35 m3/mp. A vízhozam és vízállás tekintetében a Hidasnémeti vízmércét és értékeket tekintjük mérvadónak. 
A Hidasnémeti adatok szerint a 10-20 és 35-50 m3-es vízhozam mellett jöhetnek a vízitúrára azok, ahol a leendő
1. a kormányos, több kenu esetén kormányosok 
1.1. kivétel nélkül "nagyon gyakorlottak". Nagyon gyakorlottnak tekintjük azt a kormányost, aki életében már legalább 15 napos, gyorsabb folyón szerzett kenukormányos tapasztalattal bír
1.2. van borulási tapasztalata
, ugyanakkor
1.3. 
borulás nélkül is kormányzott már le kenut az alábbi folyók valamelyikén:
Fekete-, Fehér- vagy Sebes-Körös román-magyar határhoz közeli szakasza, Maros, Lajta (az osztrák szakaszon), Ipoly, Mura, Rába Körmend feletti szakasza, Dráva, Tisza ukrán szakasza, Garam, Vág, Mosoni-Duna Rajka és Feketeerdő között.
Továbbá: 
2. a fenti nagyon gyakorlott kormányosok kenuiba szálló legénység átlag súlya nem haladja meg a 75 kg-ot.

A túrázáshoz túl alacsony vízhozam vagy túl nagy vízhozam felett, áradás, viharos szélre vagy villámlásra vonatkozó prognózis, más kockázat esetén a túra nem indul és a túradíj nem kerül visszatérítésre, a még be nem fizetett túradíj esedékessé válik. 
A vízjárás, az időjárás, a hajózhatatlan meder kockázatát a túrázó viseli, a túrázó a befizetett díj visszafizetésére nem jogosult, a még be nem fizetett túradíj annak teljes összegében fizetendő. Ha a túra a túraszervező hibájából marad el a befizetett összeg visszafizetésre kerül. 

A MediaComm Kft. fenntartja a túraterv-változtatás jogát, a túra időterve változtatásának jogát, a helyszínek változtatásának jogát. 

 


Kutya
Amennyiben valaki kutyát kíván hozni, úgy a kutya fotója alapján jelezzük, hogy az adott kutya elvileg hozható-e. Harci kutya vagy - függetlenül a törzskönyvtől - harci kutyának látszó vagy másokban akárcsak a legkisebb félelmet keltő kutya nem hozható. Egy hajóban maximum 1, jól idomított, fegyelmezett kutya megengedett.

 

MediaComm Kft.
Érdeklődés, információ: (+36) 209 342 760
Kapcsolat e-mailben: tiszatura_vizitura@yahoo.com